Username
Password
 
Register         Forget password


สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมวันนี้
36
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4,717
ผู้เข้าชมปีนี้
66,281
ผู้เข้าชมทั้งหมด
272,537


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตในการขึ้นทะเบียน อย่างถูกต้องตามกฏหมายจากกระทรวงแรงงานและ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008


หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  มาแล้วรอบนี้เอาใจลูกค้าที่ต้องการใช้ certificate ของหลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง รอบนี้จะจัดอบรมในวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 นี้ สนใจลงทะเบียนและขอส่วนลด โทร 089-2452845
Last update 21/02/2017 02:34

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานที่ อับอากาศ  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอกากาศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซีจะทำการเปิดอบรมในวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 และ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ติดต่อฝ่ายการตลาดเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-2452845
Last update 21/02/2017 02:31

บริการห้องจัดเลี้ยง  

เปิดให้บริการห้องจัดเลี้ยง ที่รองรับได้ 10-400 คน รับจัดโต๊ะจีน - สำหรับงานแต่งงาน - งานเกษียณ - งานปีใหม่ - งานเลี้ยงรับรอง อื่นๆตามต้องการ


Last update 21/02/2017 02:26

ติดต่อจองห้องอบรมและสัมมนา  

ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมให้บริการห้องฝึกอบรม/สัมมนาห้องประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยห้องสัมมนาขนาดเล็กจนถึงห้องสัมมนา ขนาดใหญ่รวมถึงห้อง จัดเลี้ยงที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วม สัมมนาได้ตั้งแต่ 10-500 คน พร้อม ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสาร และโสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัย Free :Wi-Fi Internet


Last update 04/10/2016 08:00

รับจัดอบรมแบบ In-house การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  

ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี เราได้รับอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมหลักสูตร ‪‎การฝึกซ่อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ‬ ใบอนุญาตเลขที่ ‪‎ดพฝ‬.034 และหลักสูตร ‪‎การดับเพลิงขั้นต้น‬ ใบอนุญาตเลขที่ ‪ดพต‬.031 เราสามารถจัดอบรมให้ได้ทั้งในจังหวัดระยอง และ ต่างจังหวัด โดยทีมงานวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.irpct.co.th และ สามารถส่งข้อมูลผ่าน E-mail  Serviccenter.irpct@gmail.com Marketing.irpct@gmail.com หรือ โทร 0892452845 


Last update 30/07/2016 12:44

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »
Member card
สมัครบัตรสมาชิกวันนี้ 1,500 บาท
รับส่วนลด 5 - 15% ทุกหลักสุตร

There are so many people with the problem of lace wigs uk that is somewhere making them publicly complex, but now they will go to face such situations as they are having all kind of lace wigs to add style to their personality and also make them feel younger and good. Many people go back and forth weather to have the human hair extensions uk or not but they can now go to have this, this is something that is inexpensive to have and also one can afford this. Talking about the varieties then, there is absolutely lot of varieties to have, the lace wigs are virtually endless. Coming to the variety then there are hair extensions uk that are in demand from most of the people, as they look natural and even better than synthetic hair wig, well there is a choice depends on what you want in your human hair wigs and how you will going to wear it and how much time you can spend to take care of.