หน้าแรก   /  โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ แผนกพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือ

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

น.ส.ศุภพร พัวพันประสงค์

รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายดำรงค์รัตน์ ขันธ์คู่

เจ้าหน้าที่
แผนกพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือ