หน้าแรก   / ห้องอบรมสัมมนาและจัดเลี้ยง

ห้องอบรมสัมมนาและจัดเลี้ยง

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

บริการห้องอบรม

ห้องปทุมภัสสร

รองรับได้ 40 ท่าน

ห้องปทุมมาวดี

รองรับได้ 40 ท่าน

ห้องปรีดิ์เปรม

รองรับได้ 60 ท่าน

ห้องเกษมสันต์

รองรับได้ 70-100 ท่าน

ห้องปทุมราช

รองรับได้ 100-200 ท่าน

ห้องปทุมวรรณ

รองรับได้ 400-600 ท่าน

บรรยากาศห้องอบรม