หน้าแรก   /  หลักสูตรด้านความปลอดภัย

หลักสูตรด้านความปลอดภัย

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฎิบัติงาน
2
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต
3
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ควบคุมงาน
4
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ช่วยเหลือ
5
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
6
หลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
7
หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
8
หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
9
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
10
หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
11
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
12
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
13
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
14
หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
15
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน คลังน้ำมัน และระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
16
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
17
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ำมัน
18
หลักสูตรทดสอบไฟฟ้าในอาคารระดับ 1
19
หลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
20
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟฟ้า
21
หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ยืดเกาะวัสดุ ผู้ให้สัญญาณ