หน้าแรก   / หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ดาวน์โหลด
1
หลักสูตร Introduction to Robotics
2
หลักสูตร Lego Mindstorms Education EV3
3
หลักสูตร Arduino Programming Basic & Advance Course
4
หลักสูตร PLC BASIC - ADVANCE
5
หลักสูตร IOT